Vi byter program första och tredje torsdagen varje månad, d v s två gånger varje månad. Tyvärr har vi varken ekonomiska resurser eller tillräcklig personal för att själva kunna producera fler program. Vi är en ideell förening utan anställda, där vi som gör program ägnar en stor del av vår fritid till JLTV. Dygnet har bara 24 timmar... Vad vi behöver är fler aktiva medlemmar, som producerar program.