Nja... Det finns minst två skäl till att vi inte gör det:
För det första bygger lokal-TV på just lokal-TV. En långfilm producerad i Järfälla, eller av järfällabor, skulle vi kunna visa, men sådana växer inte på träd. Vi håller ganska hårt på att programmen skall ha en lokal prägel. Det är sådana program vi är bäst på att visa. För det andra har vi inte råd. En normal långfilm är dyr att sända.