Vi får inte sända reklam. myndigheten Radio- och TV-verket ger tillstånd till en organisation i varje kommun att få en s k förordnad kanal. En sådan kanal är alla kabelnätägare med mer än 100 anslutna hushåll tvungna att sända gratis. I en förordnad kanal får man inte sända reklam, precis som Sveriges Television inte får. Däremot är sponsring av program tillåtet.