Om vi skulle sända musik i slingan, skulle hälften av våra inkomster gå åt till STIM-avgiften. Det går liksom inte. STIM-fri musik går bra, men lämplig sådan är svår att hitta.
En radiostation som inte sänder reklam, skulle vi kunna återutsända (med stationens tillåtelse), men vi skulle ändå vara tvungna att betala STIM-avgift för den eventuella musik som spelas. Vi skulle heller inte ha någon kontroll på vad som spelas, så rapporteringen till STIM skulle bli svår.